2017 4. Kıvgader Olağan Genel Kurulu Yapıldı

2017 4. Kıvgader Olağan Genel Kurulu Yapıldı

18 Mart 2018 Pazar

Gündem;

1-) Açılış Ve Yoklama
2-) Atatürk,Silah arkadaşları ve Şehitlerimiz için Saygı duruşu
3-) Divan başkanlığı ve yazmanların seçimi
4-) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5-) Yönetim,denetim kurullarının ve Federasyon delegelerinin seçilmesi
6-) Tüzük değişikliği,
7-) Yönetim, Denetim Kurullarının ve Federasyon Delegelerinin Seçilmesi,
8-) Dilek ve Temenniler,
9-) Kapanış.

Genel kurul divan tutanağı aşağıdaki gibi oluşmuştur;

Divan heyetine
Turgut ERBAŞ,Ayhan YÜKSEL ve Vedat ARDA Önerildi 
oy birliği ile kabul edildi
 
Yönetim kurulu sunulan asıl üyeler;   
1-Selahattin GÜÇLÜ (Başkan)
2-Münir BOSTANCI (Genel Sekreter)
3-Salih ALPAY (Muhasıp)
4-Mehmet YURDDAŞ (Yönetim Kurulu Üyeliği)
5-Ersin YALÇIN (Yönetim Kurulu Üyeliği)

Yönetim kurulu yedek üyeliğine;
1-Levent ÇEKİRDEKÇİ
2-Sercan KARAKAYA
3-Salih MIZRAK
4-Mehmet Suat KAHYAOĞLU
5-Uğur AKGÜN

Denetim Kurulu Asil Üyeliğine;
1-Yaşar KABAK
2-Burhan KADEM
3-Hacı ÖZTÜRK

Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine;
1-Fikret VERGİLİ
2-Ali Osman USLU
3-Varol Ahmet GAMLI

Federasyon Delegeliğine;   
1-Selahattin GÜÇLÜ
2-Münir BOSTANCI
3-Mehmet YURDDAŞ 

Federasyon Delegeliği Yedek Üyeliğine;   
1-Ersin YALÇIN
2-Mehmet Suat KAHYAOĞLU
3-Ali Osman USLU

Sunulmuş Oy Birliğiyle Kabul Edilmiştir.
Tüzük değişikliği yapılarak 2 Yılda bir yapılan olağan genel kurul 3 Yılda bir yapılması Oylamaya Sunulmuş Oy Birliğiyle Kabul Edilmiştir.
Üye Aidatlarının 50 tl Olarak kalmasına Oylamaya Sunulmuş  Oy Birliğiyle Kabul Edilmiştir.
Dilek Ve Temennilere Geçilmiştir Dilek Ve Temenniler Bölümünde Derneğimizin Amaçları Kapsamında
Faaliyetlerini İleriye götürülmesine Uğrunda Yapılacaklar Görüşülmüştür.
Kapanış Konuşması Divan Başkanı Turgut ERBAŞ Tarafından Yapılarak Genel Kurul Kapatılmıştır.

Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği
Yönetimi adına Başkan
Selahattin GÜÇLÜ

BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ...

BİZE ULAŞIN