Kıvgader 5.Olağan Genel Kurul Tekrarı Duyurusu

Kıvgader 5.Olağan Genel Kurul Tekrarı Duyurusu

3 Nisan 2021 Cumartesi

Kıvgader Olağan Genel Kurul Tekrarı Duyurusu.

Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 5. Olağan Genel KuruluAyvansaray Mahallesi Mustafapaşa Bostanı sokak No:6 Adresinde
03.NİSAN.2021 saat 15.00 de Yeterli Çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 12.NİSAN.2021 tarihinde aynı adreste ve aynı saatte yapılacaktır...
 
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

Tüm Üyelerimize duyurulur....

Selahattin GÜÇLÜ
Yönetim Kurulu Adına Başkan

BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ...

BİZE ULAŞIN